Huidige coronamaatregelen verlengd tot 15 januari 2022

15 december 2021

Het kabinet heeft het bestaande coronapakket verlengd tot 15 januari. Dit heeft geen consequenties voor het beleid van het METS Center. Ons onderwijs gaat door met ongewijzigde maatregelen.

Basismaatregelen METS Center
De basismaatregelen blijven gehandhaafd tot in het nieuwe jaar. We zullen scherp toezien op de naleving ervan om verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken.

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
  • Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
  • Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  • Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Meer informatie en contact