Onderwijs gaat door met extra aanscherpingen per 28 november 2021

27 november 2021

Het kabinet heeft besloten tot nog strengere maatregelen die gelden tot zaterdag 18 december. Dit om het almaar groeiende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het onderwijs blijft hierbij open. Ook alle onderwijsactiviteiten van het METS Center gaan door met inachtneming van de aangescherpte maatregelen die zijn afgekondigd.

De basismaatregelen van het METS Center blijven gehandhaafd. Daarnaast worden de verplichte looproutes weer ingevoerd en wordt een maximum aantal deelnemers gehanteerd in de lokalen.  

Actuele maatregelen METS Center tot 18 december:

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
  • Houd 1,5 meter afstand en volg de verplichte looproutes.
  • Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd. Per lokaal geldt een maximum aantal deelnemers.
  • Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Communicatie
Alle deelnemers van de scholingen in de komende periode worden (persoonlijk of via de werkgever) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over het geldende beleid. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op onze maatregelen, dan wordt u hierover geïnformeerd.  

Meer informatie en contact

  • Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.
  • Vind meer informatie over de gezondheidscheck en het actuele coronabeleid in het COVID-19 dossier.