Onderwijs gaat door met aangescherpte maatregelen!

13 november 2021

Met ingang van zaterdag 13 november om 18.00 uur gelden nieuwe, strengere coronamaatregelen. Het kabinet nam dit besluit op 12 november om de sterke stijging van de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Bij deze nieuwe maatregelen wordt het onderwijs deels ontzien. De onderwijsactiviteiten van het METS Center gaan door met inachtneming van de strengere maatregelen.

Aanscherping beleid

Het METS Center voldoet met de huidige coronamaatregelen aan het aangescherpte beleid van het kabinet. Onze basismaatregelen blijven gehandhaafd. Aanvullend hierop geldt dat wanneer er sprake is van een coronabesmetting in uw gezinssituatie, u thuis blijft.  

Basismaatregelen METS Center

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw, bij scenario-onderwijs en rijvaardigheidsonderwijs.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Onze gezondheidscheck en algemene maatregelen blijven van kracht (w.o. handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD). Oók na vaccinatie.
  • Lokalen worden twee keer per dag geventileerd.
  • Bij een coronabesmetting in het gezin blijft u thuis.

Communicatie
Alle cursisten worden (persoonlijk of via de werkgever) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. Het kabinet beoordeelt de situatie opnieuw op vrijdag 3 december. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op onze maatregelen, dan zullen we u uiteraard hierover informeren.  

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.