Aangepast coronabeleid METS Center per 25 september

23 september 2021

Het kabinet heeft op 14 september versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Deze gaan in per 25 september 2021 en hebben effect op het beleid van het METS Center. Vanaf volgende week maandag zijn de volgende maatregelen van kracht:

 Algemene maatregelen

  • De gezondheidscheck en basismaatregelen blijven van kracht: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
  • Tijdens scenario-onderwijs is het dragen van een mondkapje en handschoenen verplicht.
  • Bij rijvaardigheidsonderwijs is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Tijdens het verplaatsen door het gebouw komen de vastgestelde looproutes te vervallen.

Communicatie
Alle cursisten worden (persoonlijk of via de opdrachtgever) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de wijzigingen in ons coronabeleid. Zie voor actuele informatie het COVID-19 dossier.  

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.