Herstructurering Rembrandtlaan Bilthoven. Verkeershinder van 20 september tot 26 november

15 september 2021

Van maandag 20 september tot vrijdag 26 november 2021 wordt de Rembrandtlaan heringericht. In deze periode zal de straat als eenrichtingsweg gaan functioneren. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het METS Center.

Bereikbaarheid

  • Komt u vanaf de rotonde bij het station aanrijden, dan kunt u de Rembrandtlaan wel inrijden.
  • Vertrekt u vanuit het METS Center of RAVU gebouw, dan kunt u niet naar de rotonde rijden via de Rembrandtlaan. Het is wel mogelijk om via de Jan Van Eijcklaan richting Jan Steenlaan te rijden. Dan komt u weer op dezelfde rotonde uit.

LET OP:
Van 27 september tot 7 oktober vindt ook groot onderhoud plaats op de A12.
In deze periode wordt ernstige verkeershinder verwacht! Lees meer.

Trainingen gaan door
Onze trainingen gaan in deze periode gewoon door. Het is helaas niet mogelijk om te schuiven met trainingsdata en tijden. Excuses voor het ongemak.

Meer informatie

Contact
Voor al uw vragen over onze trainingen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.