Verplichte bijscholing ALS voor instructeurs bij het METS Center

16 augustus 2021

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een verplichte bijscholing aangekondigd voor ALS instructeurs. Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe richtlijnen reanimatie en de wens om de summatieve toets te vervangen voor ‘continue assessment’. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde ALS instructeurs, course directors en GIC instructeurs die ALS onderwijs geven. Het METS Center in Bilthoven is een van de instituten die deze verplichte bijscholing aanbiedt. 

Continue assessment
Bij een continue assessment doet de cursist geen eindtoets meer, maar wordt deze gedurende de training gevolgd en getoetst. De NRR heeft hiermee enkele pilots gedraaid die zowel door de instructeurs als de cursisten positief zijn beoordeeld. De NRR is in gesprek met de ERC hoe dit verder te implementeren in Nederland. Het METS Center juicht deze ontwikkeling toe en heeft de nodige ervaring met de toepassing van het continue assessment. Onze ervaren docenten zijn vertrouwd met de nieuwe richtlijnen en zijn expert in het creëren van een veilige leeromgeving en een positief leerklimaat. Na het volgen van de bijscholing bij het METS Center blijf je bevoegd en bekwaam en kan je werken volgens de nieuwste NRR/ERC richtlijnen en standaarden. Je bent van harte welkom!

Meer info en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de inhoud van de bijscholing en beschikbare trainingsdata in 2021 en 2022 op de trainingspagina: ‘Bijscholing ALS voor instructeurs’.