Nieuwe reanimatierichtlijnen: zorg voor tijdige bijscholing

8 juni 2021

De nieuwe Nederlandse richtlijnen reanimatie hebben gevolgen voor NRR gecertificeerde instructeurs ALS en BLS. Zorg voor tijdige bijscholing en volg een van onze (herhaal)trainingen. Zo behoud je je certificaat en blijf je bevoegd en bekwaam.

Check geldigheidsduur certificaat
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Om NRR-gecertificeerd te blijven is het van belang om jaarlijks (BLS en PBLS) of twee jaar na het behalen van het certificaat (ALS, ILS) een herhalingscursus te volgen. Daarnaast is bijscholing nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe Nederlandse reanimatierichtlijnen die in april 2021 zijn gepresenteerd. Het METS Center heeft hieraan meegedacht vanuit het lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad van de NRR. Onze trainingen zijn gegarandeerd conform de actuele richtlijnen.

Voor alle gecertificeerde NRR trainingen geldt dat certificaten die op 1 januari 2021 zijn verlopen nog een half jaar geldig zijn tot 1 juli 2021. Dit in verband met het coronavirus, waardoor reanimatieonderwijs grotendeels niet kon plaatsvinden. Deze verlenging van het certificaat is van toepassing op de volgende METS Center trainingen: ALS, ILS, BLS, NRR GIC.

Bijscholing: meld je tijdig aan!
De trainingen voor dit jaar lopen vol. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor:

Meer informatie

  • Check Cosy voor actuele informatie over de geldigheidsduur van certificaten of neem contact op met de Nederlandse Reanimatie Raad: website van de NRR.
  • Neem voor vragen over ons trainingsaanbod contact op met het opleidingsbureau: info@metscenter.nl of telefoon: 030 – 850 1291.