Alleen essentiële scholingen tot en met 20 april

24 maart 2021

Nu de derde golf een feit blijkt, heeft het kabinet de huidige coronamaatregelen verlengd tot en met 20 april 2021. Tot die tijd gaan alleen essentiële scholingen door.

Het METS Center biedt de mogelijkheid om de essentiële scholingen veilig en verantwoord te volgen. Uiteraard geschiedt deelname altijd op vrijwillige basis. Niemand wordt hiertoe verplicht. Betrokken deelnemers worden persoonlijk geïnformeerd over hun cursus of opleiding.

We blijven optimistisch en bereiden ons voor op een herstart van alle onderwijsactiviteiten na 20 april. Wat dan precies mogelijk is, horen we op de persconferentie van 13 april 2021.

Contact
Voor al uw vragen over ons onderwijsaanbod en de coronamaatregelen, kunt u terecht bij het opleidingsbureau. Per email: info@metscenter.nl of telefoon: 030 – 850 1291.