Gezondheidscheck en update coronamaatregelen

1 oktober 2020

De persconferentie van 28 september j.l. vormt geen aanleiding om de maatregelen van het METS Center aan te passen. In september is weer gestart met de opleidingsactiviteiten. Naar aanleiding hiervan is ons beleid al aangescherpt en zijn extra maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Deze blijven onverminderd van kracht. Daarnaast is besloten om m.i.v. 5 oktober 2020 het dragen van mondkapjes verplicht te stellen bij beweging door het gebouw. 

Veilig en verantwoord onderwijs
Uiteraard doen we er alles aan om ons onderwijs veilig en verantwoord aan te bieden. We blijven alert inspelen op de actuele ontwikkelingen en houden volle aandacht voor alle geldende richtlijnen. Zo ligt er nog meer nadruk op looproutes en is het dragen van mondkapjes en handschoenen verplicht voor cursisten die deelnemen aan scenario-onderwijs. Tevens zijn protocollen opgesteld voor het geval er sprake is van een besmetting. Cursisten krijgen de actuele coronamaatregelen voorafgaand aan elke training per email toegestuurd.