Hervatting reanimatieonderwijs per 1 september

1 september 2020

Het METS Center zal haar reanimatieonderwijs per 1 september 2020 hervatten. Dit najaar zijn er diverse ALS, ILS en BLS trainingen gepland. We volgen hierin de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Samen voor een hartslag
Reanimatie is ketenzorg, waardoor samenwerking cruciaal is. METS Center docenten zijn bij verschillende initiatieven van de NRR betrokken om de keten te versterken. Ons ultieme doel is om samen te zorgen voor hartslag met circulatie en overleving. Onderwijs is een belangrijke schakel in de overleving en vraagt om onderhoud. In ons reanimatieonderwijs ligt dan ook de focus op een hoge kwaliteit, teamprestatie en het aanleren van niet-technische vaardigheden. Dit onder het motto: “A team of experts is not an expert team.”

Onze reanimatietrainingen zijn vanzelfsprekend NRR-gecertificeerd. We richten ons op de pre-hospitale en intramurale opvang en behandeling van reanimatiepatiënten. Naast het participeren in een reanimatieteam leren cursisten ook hoe ze leiding kunnen geven aan een reanimatieteam. Hierbij komen o.a. aan bod: leiderschap, samenwerking, werklastverdeling en effectief communiceren.

Veiligheid voorop
In ons onderwijs staat veiligheid voorop. Het METS Center voldoet aan alle geldende richtlijnen en voorwaarden en blijft alert inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Waar nodig sturen we bij. We onderscheiden de volgende drie reanimatieniveaus:

  • Advanced Life Support (ALS) – GIC en recertificering
  • Immediate Life Support (ILS)
  • Basic Life Support (BLS) – voor instructeurs en volwassenen

Onze kracht

  • Onze ALS-instructeurs zijn werkzaam als arts of gespecialiseerd verpleegkundige in een preklinische of klinische setting én zijn didactisch onderlegd.
  • Veilige leeromgeving.
  • Realistische setting.
  • Vaardigheidstrainingen op maat.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons opleidingsbureau, via email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.

Meer informatie

  • Check de data van de ALS, ILS en BLS trainingen dit najaar: https://www.metscenter.nl/agenda/
  • Meer informatie over de maatregelen en het protocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’: website NRR