Update COVID-19 maatregelen per 1 september 2020

27 augustus 2020

In september gaan de opleidingsactiviteiten van het METS Center weer van start. Veiligheid voor iedereen staat hierbij voorop. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de weer oplopende besmettingen, zijn de coronamaatregelen opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast.

Update maatregelen
Het METS Center heeft de eerder afgekondigde COVID-19-maatregelen geüpdatet voor alle opleidingsactiviteiten die in september van start gaan. Er komt meer nadruk te liggen op de looproutes en mondkapjes zijn verplicht voor cursisten die deelnemen aan ‘scenario-onderwijs’. Een overzicht van alle actuele maatregelen vindt u in het COVID-19 dossier. Cursisten krijgen deze maatregelen voorafgaand aan elke training per email toegestuurd.

Wat te doen bij een besmetting?
Er zijn protocollen opgesteld voor het geval het METS Center wordt geconfronteerd met een besmetting. Zo zijn scenario’s uitgedacht wat te doen bij mogelijke besmettingen onder studenten, docenten en de ondersteunende afdelingen. Op deze manier zijn alle betrokkenen optimaal voorbereid en weten zij welke acties moeten worden uitgevoerd om verdere verspreiding tegen te gaan.

Eigen verantwoordelijkheid
Maatregelen hebben alleen effect als deze worden nageleefd. We gaan ervan uit dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Binnen het METS Center team is opnieuw aandacht besteed aan bewustwording. We blijven een beroep doen op ieders flexibiliteit, omdat het van belang is dat we het samen blijven doen. Dan kunnen we een tweede golf voorkomen en corona buiten onze deuren houden.  

Contact en meer informatie

  • Meer informatie over de coronamaatregelen in het METS Center: COVID-19 dossier.
  • Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons opleidingsbureau, via email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.