Continuering ISO 9001:2015

22 juni 2020

Het METS Center heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Voor deze norm geldt een 3-jarige certificeringscyclus. De eerste opvolgaudit was dit jaar uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Op 16 juni 2020 is de audit uitgevoerd; deze is met een positief resultaat afgerond. Het auditteam adviseert Kiwa tot voortzetting van het certificaat.

Toepassingsgebied certificaat
Het toepassingsgebied betreft het bevorderen van de patiëntveiligheid door het leveren van kennis, begeleiding en opleidingsfaciliteiten op het gebied van thematisch onderwijs met betrekking tot de (acuut) vitaal bedreigde patiënt, zowel in de preklinische als in de klinische setting. Het METS Center bedient alle fases in de leerontwikkeling en heeft zich gespecialiseerd in simulatieonderwijs.