Herstart opleidingsactiviteiten per 1 juni 2020

19 mei 2020

Nu de kabinetsmaatregelen zijn versoepeld en de middelbare scholen weer open gaan, zal ook het METS Center haar onderwijs voor zover mogelijk weer opstarten. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een plan om de herstart van de opleidingen en trainingen met ingang van maandag 1 juni mogelijk te maken.

Alle cursisten die zich eerder hebben ingeschreven voor een van de trainingen vanaf 1 juni zijn of worden (persoonlijk of via de opdrachtgever) op de hoogte gesteld en nader geïnformeerd over de annulering of herstart ervan.

Randvoorwaarden onderwijs
Uiteraard is de absolute randvoorwaarde voor al onze opleidingsactiviteiten dat ze veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast gaat het onderwijs alleen door bij voldoende belangstelling.

Maatregelen
Vanzelfsprekend zullen we hierbij voldoen aan de geldende RIVM richtlijnen (zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden en niet komen wanneer je ziekteverschijnselen hebt). Daarnaast hebben we in ons METS Center diverse (extra) maatregelen getroffen waaronder:

  • Waarschuwingsborden op elke etage;
  • Looproutes in het gebouw;
  • Beperkt aantal personen in één lokaal;
  • Geen gebruik van simulatiepatiënten (lotus);
  • Patiëntsimulatoren worden na elke casus gereinigd;
  • Gebruik van handschoenen is verplicht;
  • Mondkapjes zijn beschikbaar indien gewenst (ze zijn niet verplicht);
  • Afspraken rond koffie- en lunchpauzes (om verkeer in de gangen te beperken);
  • Desinfectiematerialen in elk lokaal.

We volgen hierin de maatregelen van de Academie voor Ambulancezorg die reeds zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS.

Contact
We ontvangen u graag weer in ons METS Center.
De herstart van onze activiteiten zal met enige onzekerheid gepaard gaan. We zullen ons hierbij zo flexibel mogelijk opstellen. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het opleidingsbureau, per email (info@metscenter.nl) of telefoon: 030 – 850 1291.