Instructievideo COVID-19 richtlijn bij ziekenhuisreanimatie

27 maart 2020

Op 27 maart 2020 heeft de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) de protocollen gewijzigd voor in-hospital reanimatie in verband met COVID-19. In een korte instructievideo laten enkele METS Center docenten zien hoe zo’n ziekenhuisreanimatie volgens het advies van de NRR kan worden uitgevoerd. 

Het METS Center wil hiermee zorgprofessionals in ziekenhuizen een handvat geven door beeld te bieden bij het advies van de Nederlandse Reanimatieraad.

De COVID-19 pandemie heeft onder meer geleid tot verregaande maatregelen die contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moeten voorkomen. Om het risico op besmetting voor zorgverleners tot een minimum te beperken, heeft de Nederlandse Reanimatieraad de in-hospital reanimatierichtlijnen aangepast. Deze adviezen gelden nadrukkelijk voor een beperkte periode. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR kenbaar maken wanneer de adviezen weer worden ingetrokken.

Disclaimer
Deze video is gebaseerd op de laatste aangepaste protocollen van de NRR: ‘COVID-19: advies aanpassing in-hospital reanimatie’ van 27 maart 2020. LET OP: dit advies is aan wijzigingen onderhevig. Check de website  van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Op onze website besteden we er de uiterste zorg aan om bezoekers te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het METS Center is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bekijken van deze film of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.