UPDATE: Aangescherpt beleid METS Center i.v.m. COVID-19

13 maart 2020

Veel ziekenhuizen en andere instanties hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken en continuïteit in de zorg zoveel mogelijk te garanderen. Het METS Center heeft haar beleid t.a.v. trainingen aangescherpt en handelt hierbij conform de landelijke richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet. We blijven tot nader order bij ons aangescherpte beleid van deze week. Ons streven is en blijft om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Beleid t.a.v. annulering trainingen
Steeds vaker ontvangen we (last minute) afmeldingen voor trainingen die verband houden met COVID-19. Als cursisten ziek zijn of van hun werkgever geen scholingen mogen volgen en daardoor genoodzaakt zijn om een training te annuleren, dan hebben we hier uiteraard alle begrip voor en hanteren we een coulant beleid. Wij zullen in dit geval in overleg met de betreffende opdrachtgever en/of cursist bekijken naar welke datum later in het jaar de inschrijving kan worden verplaatst.

In bepaalde gevallen zal het METS Center trainingen moeten annuleren. Bijvoorbeeld als het kritische aantal deelnemers is bereikt, waardoor we niet meer de gewenste kwaliteit kunnen garanderen en het onverantwoord is de training door te laten gaan. In de huidige situatie is het ook mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op ons docententeam om ingezet te worden in de praktijk. In geval van een annulering van een training, zullen we zo vroeg mogelijk onze cursisten (persoonlijk of via de opdrachtgever) hiervan op de hoogte stellen en nader informeren.

Artikel 11 Overmacht – Algemene voorwaarden
In deze gevallen is er sprake van overmacht en is artikel 11 van onze algemene voorwaarden van kracht. Deze houdt in:

“Indien naar het redelijk oordeel van METS Center een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.” 

Scholingen Academie voor Ambulancezorg
N.a.v. de nieuwe maatregelen van het kabinet heeft de Academie voor Ambulancezorg besloten om per maandag 16 maart tot en met 31 maart alle bij- en nascholingen en assessments op te schorten. LET OP: het initiële onderwijs gaat vooralsnog door vanwege de grote implicaties op de langere termijn. Lees meer.

Meer informatie

  • Actuele informatie t.a.v. RIVM richtlijnen COVID-19 is te vinden op de RIVM website.
  • Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het opleidingsbureau van het METS Center via: 030- 850 1291 of info@metscenter.nl