Aangescherpt beleid i.v.m. COVID-19

10 maart 2020

Veel ziekenhuizen en andere instanties hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus, COVID-19, te beperken en continuïteit in de zorg zoveel mogelijk te garanderen. Het METS Center heeft haar beleid t.a.v. trainingen aangescherpt en handelt hierbij conform de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Wij merken dat er steeds vaker (last minute) afmeldingen binnen komen voor trainingen die verband houden met COVID-19. Ons streven is en blijft om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan. We behouden ons echter het recht voor om in bepaalde gevallen de training te annuleren. Bijvoorbeeld als het kritische aantal deelnemers is bereikt, waardoor we niet meer de gewenste kwaliteit kunnen garanderen en het niet verantwoord is de training door te laten gaan. In deze bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk dat er een beroep wordt gedaan op ons docententeam om ingezet te worden in de praktijk. 

Artikel 11 Overmacht – Algemene voorwaarden
In deze gevallen is er sprake van overmacht en is artikel 11 van onze algemene voorwaarden van kracht. Deze houdt in:

“Indien naar het redelijk oordeel van METS Center een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.” 

Indien we onverhoopt genoodzaakt zijn een training te annuleren, zullen we zo vroeg mogelijk onze cursisten (persoonlijk of via de opdrachtgever) op de hoogte stellen en nader informeren.

Meer informatie over COVID-19 en de richtlijnen van het RIVM is te vinden op RIVM website.

Scholingen Academie voor Ambulancezorg
In verband met de ontwikkelingen van COVID-19 heeft de Academie voor Ambulancezorg het beleid voor scholingen aangescherpt. Het eerder deze week ingenomen standpunt over scholingen bij de Academie voor Ambulancezorg blijft gehandhaafd. Lees meer.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het METS Center via: 030- 850 1291 of via info@metscenter.nl