Ernstige verkeershinder A12 GaleCopperBrug in Utrecht

24 september 2019

Rijkswaterstaat verwacht vanaf vrijdag 27 september 2019 zeer ernstige verkeershinder rond Utrecht als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug. We adviseren cursisten van het METS Center om in de periode 27 september tot en met 8 november rekening te houden met extra reistijd (tenminste 30 minuten) en omleidingen.

Start werkzaamheden A12 Galecopperbrug
Door werkzaamheden aan de voegovergangen van de Galecopperbrug zijn er gedurende 5 tot 6 weken minder rijstroken beschikbaar voor verkeer op de snelweg A12 in oostelijke richting (rijrichting Arnhem). Een deel van zowel het doorgaand verkeer als het bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens 30 minuten extra reistijd.

Minstens 30 minuten extra reistijd tot 8 november
De Galecopperbrug-werkzaamheden zijn gepland vanaf donderdagavond 26 september 21.00 uur, nadat het huidige werk aan de snelweg A2 is afgerond. Uiterlijk vrijdagochtend 8 november zijn de werkzaamheden gereed. Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds één rijstrook open voor verkeer. Naar verwachting levert dit tijdens de spits minstens 30 minuten extra reistijd op voor verkeer vanaf de A12 Den Haag en de A2 richting Utrecht en Nieuwegein. Ook verwacht Rijkswaterstaat hinder op het wegennet in Utrecht en Nieuwegein in de buurt van knooppunt Oudenrijn en de Galecopperbrug. Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft (A12 rijrichting Den Haag).   

Omleidingen en alternatieven
Om minder verkeer langs het werk te laten rijden en nog grotere hinder te voorkomen, leiden we een deel van het bestemmingsverkeer naar Utrecht en Nieuwegein om. Landelijk doorgaand verkeer vanuit Amsterdam en Rotterdam krijgt vroegtijdig adviesroutes aangeboden om zo Utrecht en met name knooppunt Oudenrijn te mijden. Rijkswaterstaat adviseert iedereen die van dit deel van de A12 gebruik maakt, om rekening te houden met de omleidingen en met veel extra reistijd. Kies – voor zover mogelijk – alternatieven om de grote hinder te vermijden, bijvoorbeeld door buiten de spits te reizen.

Meer informatie over de omleidingen is voor en tijdens de werkzaamheden te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

(Bron: Rijkswaterstaat)