Internationale erkenning voor METS Center

16 april 2019

Op 11 april is het METS Center geaccrediteerd door de Society of Simulation in Healthcare (SSH) uit de Verenigde Staten. Deze accreditatie geeft het METS Center een unieke erkenning als opleidingsinstituut in de gezondheidszorg. “We zijn het eerste simulatiecentrum in Europa dat de titel ‘simulation center of excellence’ mag voeren”, zegt Ron Brendel, directeur van het METS Center.

“Deze erkenning leidt tot een versterking van de nationale en internationale positie van het METS Center. De accreditatie-aanvraag was een langdurig traject dat betrokkenheid, tijd en aandacht heeft gevraagd van het voltallige team. Het is een fantastische waardering voor onze gezamenlijke inspanningen. Het keurmerk draagt bij aan onze ambitie om een onderscheidende, professionele en gezonde organisatie te zijn. Onze procedures, richtlijnen en protocollen zijn tegen het licht gehouden en het traject heeft een positief effect op de kwaliteit van ons simulatieonderwijs.”

Society for Simulation in Healthcare (SSH)
“The review team really enjoyed their visit and was impressed by the METS Center Program”, zegt Accreditation & Certification Coordinator Elizabeth Holzwarth van de Society of Simulation in Healthcare (SSH). De SSH is het grootste internationaal accrediterende orgaan voor simulatie in de gezondheidszorg. Het is een internationaal netwerk dat zich richt op het verbeteren van prestaties binnen de patiëntenzorg en het reduceren van fouten. Met het behalen van de SSH-accreditatie heeft het METS Center een overkoepelend accreditatiekeurmerk, waarbij het uiteindelijke doel: het leveren van patiëntveilige zorg, centraal staat.

Erkenning activiteiten METS Center
In de afgelopen jaren heeft het METS Center diverse samenwerkingen opgestart om de kwaliteit van de opleidingsactiviteiten te waarborgen. Sinds 2014 is het opleidingscentrum partner van de EuSim Group. Het METS Center is erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), die stelt dat het METS Center op het vlak van haar reanimatieonderwijs aan alle eisen voldoet van de European Resuscitation Council (ERC). Het METS Center is ISO 9001:2015 gecertificeerd en staat ingeschreven in de kwaliteitsregisters van GAIA (artsen) en V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).