Veilig bevallen: training SAVE’r

14 februari 2019

Het METS Center biedt de ééndaagse Simulatietraining Acute Verloskunde aan, bekend onder de naam SAVE’r. De eerstvolgende trainingen staan gepland op 4 april en 21 mei a.s. in Bilthoven. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

SAVE’r is bedoeld voor AIOS & ANIOS van de afdeling gynaecologie in ziekenhuizen, tropenartsen (AIGT) en tweedelijns verloskundigen. Het doel van deze simulatietraining is het verminderen van de kans op perinatale en maternale morbiditeit en mortaliteit. Je leert om acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier rustig te benaderen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je overzicht hebt, leiderschap toont en de taken goed verdeelt.

Focus op doen
In de training ligt de focus op het “doen” en het leren van en met elkaar. Je oefent in kleine groepen praktische vaardigheden én niet-technische vaardigheden in een veilige en realistische setting. De training wordt begeleid door ervaren gynaecologen en is een samenwerking met het AMC.

Meer informatie en inschrijfformulier: training SAVE’r