Pre-conference course DSSH

6 december 2018

In 2018 vierde het METS Center haar 10-jarig bestaan. Het METS Center vierde dat o.a. door samen met de DSSH en de gastlocatie een verfrissende preconference course aan te bieden. Door het succes gaan we dat in 2019 herhalen.

Middels een interactief programma willen we u (opnieuw) laten kennis maken Scenario Design. Hoe begin je, welke onderdelen passen er wel in, welke vooral niet en wat zijn de valkuilen. Daarnaast willen we je de ervaring geven om nu eens scenario’s te ontwerpen vanuit non technical skills (CRM-principes én ANTS). We laten u er niet alleen maar kennis mee maken, maar, zoals u van ons gewend bent, we laten u het ook toepassen.

Doelgroepen

Professionals uit de gehele gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, docenten, onderwijskundigen, psychologen, communicatietrainers) die zich richten op simulatieonderwijs met interprofessionele teams. Naast het ontwerpen van onderwijs vanuit technische aspecten, zijn deze professionals ook betrokken bij het ontwerpen van onderwijs vanuit non technical skills.

Leerdoelen

Na deze cursus heeft u:

  • Heeft u kennis genomen van non technical skills (NTS) of heeft u uw kennis erover opgefrist.
  • Heeft u kennis genomen hoe een scenario te ontwerpen of heeft u uw kennis erover opgefrist.
  • Bent u in staat om non technical skills te erkennen en te benoemen aan de hand van getoonde filmfragmenten.
  • Bent u in staat om scenario’s te ontwerpen vanuit non technical skills-uitgangspunten voor een multidisciplinair team die dit kan toepassen in medisch simulatie onderwijs.
  • Bent u in staat om een scenario te ontleden, te beoordelen en aan te vullen om deze compleet te maken.

U bent van harte welkom en hopelijk tot ziens op 12 én/of 13 maart 2018!

Ron Brendel
Directeur METS Center