Thuiszorgcentrales in de ketenzorg

17 november 2018

Sinds enige tijd verzorgt het METS Center ook trainingen aan thuiszorgcentrales. Een thuiszorgcentrale verzorgt alle meldingen met betrekking tot zorgbemiddeling en personenalarmering van particulieren. Veel ouderen zijn aangesloten bij een thuiszorgcentrale. Wanneer er een probleem is in de thuissituatie kunnen zij via hun personenalarmering contact leggen met de thuiszorgcentrale.

Op de thuiszorgcentrale werken verpleegkundigen en verzorgenden die de alarmering in behandeling nemen. Aan de cliënt wordt een aantal vragen gesteld waarna een vervolgtraject wordt ingezet. Dit kan zijn het inschakelen van één van de mantelzorgers, het sturen van de wijkverpleegkundige of het thuiszorgteam, een verwijzing of bellen van de huisarts of het sturen van een ambulance.

De trainingen aan de thuiszorgcentrales duren een dag en bestaan uit 2 onderdelen: de ABCDE methodiek en de SBAR overdracht.

De ABCDE (Airway – Breathing – Circulation – Disability – Exposure) methodiek wordt toegepast om op een systematische wijze uit te vragen zodat de vitale functies van de patiënt snel en efficiënt kunnen worden beoordeeld en behandeld. Een training met de uitvraagmethodiek aan de hand van de ABCDE methodiek geeft  structuur in het uitvragen van de cliënt om in te schatten of snelle hulp geboden is.

Om een goede overdracht te doen biedt de overdracht met behulp van de SBAR (Situation – Background – Assessment – Recommendation) uniformiteit en houvast voor eenduidige communicatie. De SBAR-methode creëert duidelijkheid over wat en door wie er gecommuniceerd moet worden. Het resultaat van de communicatieverbetering is mede een betere teamsamenwerking en een verbetering van de patiëntveiligheid.

Hiermee is de thuiszorgcentrale een ‘nieuwe’ partner geworden in de ketenzorg.