CRM breed toepasbaar

10 april 2018

CRM training is ook zinvol voor andere beroepsgroepen dan ambulancezorg. Dit bleek wel uit de training van het METS Center aan de bediencentrales van Maasbracht en Tilburg, in opdracht van Rijkswaterstaat. Hun manier van werken heeft veel overeenkomsten met het werk op de meldkamer ambulancezorg.

De bediencentrales van Maasbracht en Tilburg zijn alarmcentrales op het gebied van vaarwegen.

Alle meldingen met betrekking tot vaarwegen zoals hoogwater, verontreinigen, storingen, calamiteiten en onwelwordingen op schepen komen hier binnen. Afhankelijk van de melding worden acties uitgezet vanuit het nautisch centrum naar de operator, senior, de Officier van dienst water of andere instanties. Het volledig uitvragen van een melding is een eerste vereiste om de juiste vervolgacties in te zetten. Deze manier van werken heeft veel overeenkomsten met het werk op de meldkamer ambulancezorg. Een goed uitvraagprotocol is belangrijk, het checken van informatie zonder het doen van aannames. Daarna vindt de overdracht plaats met behulp van SBAR. De SBAR is een gestructureerde overdrachtsmethodiek binnen de zorg.

Tijdens de training is aan de SBAR een eigen invulling gegeven gerelateerd aan de inhoud van het werkgebied van de bediencentrale. Tijdens het oefenen van de scenario’s, die voortkwamen uit realistische praktijksituaties, werden de aangeleerde vaardigheden geoefend. In de de-briefing werd vooral gekeken naar de non-technical skills: hoe verliep de melding in de communicatie, was de beeldvorming duidelijk, op welke wijze werd deze overgedragen, wie nam de leiding over het incident? De training is positief ervaren en met een gemiddelde van een 8.0 beoordeeld.