Training Bijzondere Rijvaardigheid CvD-G Veiligheids Regio Utrecht

26 juni 2017

Het METS Center verzorgt naast simulatietraining voor medische professionals ook training in Bijzondere Rijvaardigheid voor ambulancechauffeurs en andere hulpdiensten. Zo ook nu voor een Commandant van Dienst Geneeskundig (CvD-G). Gedurende vijf trainingsdagen wordt hij klaargestoomd voor het assessment waarna hij veilig met spoed door het verkeer kan rijden. Dit is de eerste CvD-G die deze training doorliep en daarmee een unieke start van een nieuw opleidingstraject.

Ramp in de regio

Elmer Teerds is teamleider in het Antonius Ziekenhuis. Vanuit het Antonius Ziekenhuis vervult hij de nevenfunctie van CvD-G, Daarvoor heeft hij zes jaar bij de RAVU gewerkt als ambulanceverpleegkundige. In geval van een grootschalige hulpverlening of ramp is de CvD-G verantwoordelijk voor de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein en werk samen met de OvD-G en multi-partners. Je bent voor deze functie in dienst bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Elmer volbracht de Training Bijzondere Rijvaardigheid met succes.

Het programma bestaat uit 5 dagen training waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen en de moeilijkheidsgraad elke dag toeneemt. De deelnemer leert hier onder andere veilig en snel navigeren en zich goed bewust te zijn van de betekenis en achterliggende gedachte van verkeersborden en -situaties.

Hoe heb je het ervaren?

‘’Heel erg leerzaam! Ik wist natuurlijk al dat het vak van (ambulance)chauffeur een bijzonder vak is, maar als je dan echt in die auto zit en je moet spoed rijden met een instructeur naast je voelt dat toch anders. Dan realiseer je je dat het niet alleen maar ‘blauwe lampen en hard rijden’ is. Er komt veel meer bij kijken. Bij aanvang van de training vond ik vijf trainingsdagen erg veel en vroeg me af: is dat wel nodig? Maar ik was er vrij snel achter dat er ontzettend veel dingen bij komen kijken. Een plan maken voor elk kruispunt bijvoorbeeld. Op het moment dat je dat niet doet, geen plan maakt, dan overkomen dingen je.’’

Als beroepschauffeur haal je meer informatie uit de locatie en betekenis van verkeersborden dan een burger. Die gaat meer met de ‘flow’ mee en slaat minder acht op de borden en regels van een weg. Maar juist die borden en regels van een weg hebben een achterliggende gedachte en daar moet een beroepschauffeur op anticiperen. Waarom staat daar een stopbord? Wat is de cyclus van een verkeerslicht? Allemaal vragen waar een beroepschauffeur een antwoord op moet vinden.

Elmer heeft de rijtraining na vijf dagen succesvol afgerond en is nu bevoegd om veilig met spoed te rijden naar een rampsituatie.

Veiligheidsregio Utrecht

Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op het gebied van brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. Elke rampsituatie krijgt een indexatie. Hoe hoger, hoe meer coördinatie er nodig is tussen de hulpdiensten.