Studenten thoraxchirurgie ‘op perfusie’

16 juni 2017

Op donderdag 11 mei verzorgde het METS Center in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgen (NVT) een bijzondere simulatietraining. Het betrof een perfusiecalamiteitentraining waar studenten thoraxchirurgie en klinisch-perfusionisten in opleiding aan deelnamen. Thoraxchirurgie is de tak van de heelkunde die zich bezighoudt met operaties aan in de thorax gelegen organen, namelijk hart, longen en de intra thoracale bloedvaten. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van een hart-longmachine. Een perfusionist bewaakt de hart-longmachine tijdens een operatie en werkt nauw samen met de thoraxchirurg. (klik hier voor de overige taken van de klinisch perfusionist).

Op perfusie
Dit jaar namen 6 eerstejaars thoraxchirurgiestudenten deel aan een ‘ochtendprogramma’. Zij gingen onder begeleiding van ervaren perfusionisten ‘op perfusie’, zoals dat heet. Ze deden kennis op en oefenden vaardigheden met hartlongmachine door middel van korte scenario’s. De intensieve samenwerking tussen de thoraxchirurg en perfusionisten maakt inzicht in elkaars werkzaamheden cruciaal voor veilige patiëntenzorg.

Top 10 calamiteitentraining
De ouderejaars thoraxchirurgen hebben voor het eerst samen met tweedejaars klinisch-perfusionisten in opleiding getraind, een unicum voor deze twee disciplines. In een zorgvuldig nagebootste thoraxomgeving werden 10 praktijkscenario’s (calamiteiten) gesimuleerd. Hierbij werd gevraagd deze samen op te lossen, dit vraagt naast vaardigheden ook niet-technische skills. In de nabespreking reflecteer je op de samenwerking en onderlinge communicatie.

Skills ontwikkelen

In de middag waren de ouderejaars thoraxchirurgiestudenten aan de beurt om een calamiteitentraining te doorlopen. De studenten konden skills trainen zoals het cannuleren met behulp van een simulatiepop en varkenshart.

Vervolg op vorig jaar

Vorig jaar mocht het METS Center voor het eerst een simulatietraining voor thoraxchirurgen verzorgen op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Dit jaar zijn daar de perfusionisten in opleiding aan toegevoegd. Dat brengt de training weer een stap dichterbij de praktijk. In Nederland is dit de enige simulatietraining waar deze twee specialismen gezamenlijk trainen, het was voor iedereen een leerzame ervaring.