Eerste SBAR-training bij zorgcentrale van Sensire

16 februari 2017

Onlangs gaf het METS Center een training op locatie aan verpleegkundigen van de zorgcentrale van thuiszorginstelling Sensire in Varsseveld. De verpleegkundigen volgden de training in ABCDE- en SBAR- methodiek (Klik hier voor informatie over ABCDE- & SBAR-methodiek). Deze methodes bieden houvast en structuur tijdens het afhandelen van een personenalarmering, de meldingen van de hartritmediagnostiek en de triage voor zorginstellingen.

Adequate zorg op afstand
Sensire biedt zorg op afstand met ‘Personenalarmering’, een zender met een alarmknop. Dit zendertje draagt een oudere om zijn/haar hals of pols om indien nodig op de alarmknop te drukken. Als er iets gebeurt staat de hulpbehoevende meteen in contact met de alarmcentrale van Sensire. De verpleegkundigen triëren de hulpvraag met behulp van de ABCDE-methodiek en zorgt dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Dit kan een mantelzorger, de thuiszorg, huisarts of ambulance zijn. De overdracht van de hulpvraag geschied volgens de SBAR-methodiek.

Triage bij achterwachtfunctie
Binnen een aantal zorginstellingen kunnen, buiten kantoortijden, ook dienstdoende verzorgenden een zorgvraag doen bij de zorgcentrale van Sensire. De verpleegkundigen fungeren dan als achterwacht. Zij triëren de zorgvraag aan de hand van de ABCDE-methodiek op basis van de gegevens die de verzorgende heeft van de cliënt. Na de triage bepaalt de verpleegkundige wat het vervolgtraject wordt. Indien nodig overlegt zij met de arts en vindt een overdracht plaats volgens de SBAR-methodiek.

Hartritmediagnostiek
Een andere taak van de verpleegkundigen van de zorgcentrale is het afhandelen van meldingen ten behoeve van hartritmediagnostiek. Wanneer cliënten een holter dragen en zij klachten hebben, kunnen zij contact leggen met de zorgcentrale. De verpleegkundigen triëren de zorgvraag en laten de cliënt een ritmestrook insturen. Ook hier wordt met behulp van de ABCDE-methodiek uitgevraagd, de ritmestrook beoordeeld, advies gegeven en overlegt met cardioloog of huisarts.

Hoog leerrendement
De training begon met het toetsen van de medische kennis aan de hand van een quiz. Daarna werd theorie afgewisseld met oefenen aan de hand van casuïstiek. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de verpleegkundigen enthousiast zijn over de training. De ervaren trainers zorgden voor een veilig leerklimaat en sloten goed aan op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundigen. De interactie binnen de groep en het oefenen van praktijksituaties leverden een maximaal leerrendement. De verpleegkundigen geven aan structuur en houvast te hebben gekregen in het afhandelen van een melding.

Dezelfde taal spreken van belang
Trudy van Meurs, trainer van het METS Center: ‘Het was een nuttige training voor één van de partners binnen onze zorgketen. Om een goede invulling aan deze training te geven heb ik met mijn collega, Carla Autar, eerst een werkbezoek gebracht aan de zorgcentrale van Sensire. Op deze manier kregen wij goed in beeld wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. In de zorgketen is het voor de patiëntveiligheid van belang dat je elkaar goed begrijpt en dezelfde taal spreekt. Het triëren van een zorgvraag met behulp van de  ABCDE-methodiek en een patiëntoverdracht volgens de SBAR leveren hierin een essentiële bijdrage.’