Functie van uitgiftecentralist werpt vruchten af

13 januari 2017

Opleiding opnieuw van start
Door schaalvergroting op de meldkamers ambulancezorg vindt steeds vaker functiedifferentiatie plaats. Diverse meldkamers in Nederland maken inmiddels gebruik van een uitgiftecentralist naast de gebruikelijke verpleegkundig meldkamercentralisten.

Waarom een uitgiftecentralist?
Van oudsher vervult de meldkamercentralist zowel de taak van het aannemen van zorgmeldingen als het positioneren en aansturen van ambulances. De groeiende omvang van meldkamers en het daarmee groeiende werkgebied en werkaanbod maakt dat deze taken verdeeld worden over verschillende centralisten. De uitgiftecentralist is speciaal geschoold en gespecialiseerd in logistieke processen en het bewaken van de paraatheid. Dit komt de kwaliteit van de uitgifte ten goede en biedt tegelijkertijd verpleegkundig meldkamercentralisten de kans zich te focussen op de zorgvraag. Daar komt bij dat de functie van uitgiftecentralist ook door niet-verpleegkundigen kan worden ingevuld. Dit maakt het werven van schaars meldkamerpersoneel een stuk eenvoudiger.

Wat zijn de ervaringen van meldkamers met deze ‘nieuwe’ functie?
Gerritjan Jongewaard, MKA Amsterdam: “je merkt dat de inzet van ambulances effectiever wordt dankzij de specifieke aandacht voor het logistieke proces.” Rolf Kuiper, MKA Kennemerland: “de kennis en kunde die de opleiding biedt geeft inzicht in het belang en noodzaak van goede planning en uitgifte voor het ambulancezorgproces. Dit heeft  een positief effect op de uiteindelijke hulpverlening aan patiënten”. Nico Vegt, MKA Hollands Midden: “Bij ons is de functie van uitgiftecentralist vast onderdeel van het meldkamerproces. Om goed te plannen en de paraatheid optimaal te bewaken is specialisatie een vereiste”.

Start opleiding tot uitgiftecentralist
In 2017 zijn er 2 startmomenten voor de opleiding: april en november.  De opleiding beslaat circa 3 maanden en is geschikt voor cursisten met minimaal een MBO-opleidingsniveau. Voor de opleiding die start op 10 april zijn nog plaatsen vrij. Voor meer informatie over de opleiding en om in te schrijven klik hier.

Geïnteresseerd?
Voor aanvullende informatie over de opleiding kun je terecht bij Trudy van Meurs – docent meldkameropleidingen (06-55685472). Meer informatie over de ontwikkelingen op meldkamergebied en de functie van uitgiftecentralist daarin vind je in dit artikel van V&VN Ambulancezorg.