Opleiding tot Uitgiftecentralist weer gestart

6 oktober 2016

Op maandag 26 september zijn opnieuw vier cursisten gestart met de opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg. De opleiding is ontstaan op verzoek van een aantal meldkamers en is uniek in Nederland. Door de schaalvergroting van de meldkamers is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten. De uitgiftecentralist verzorgt alleen het logistieke proces en kan daarom ook door niet-verpleegkundigen worden gevolgd.

Spreiding en beschikbaarheid
Van de uitgiftecentralist wordt verwacht dat hij/zij voortdurend een zo groot mogelijke spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg in het verzorgingsgebied realiseert. De uitgiftecentralist verzorgt het logistieke proces, plant de zorg en overlegt met de aannamecentralist de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing. Op dit moment zijn het vooral ambulancechauffeurs die deze opleiding volgen. Zij hebben een goede geografische kennis en zien de opleiding als een doorgroeimogelijkheid binnen hun eigen organisatie. Drie van de vier cursisten zijn afkomstig van de RAVU en één cursist is afkomstig van de RAV Kennemerland.

Duur opleiding
De opleiding duurt drie maanden en bestaat uit vijf lesblokken van drie dagen. Drie tot vier docenten van het METS Center verzorgen deze opleiding waarbij elke docent zijn/ haar expertise overbrengt op de cursisten. De vier belangrijkste pijlers waarop de opleiding is ontworpen zijn logistiek, communicatie, ICT en medische kennis. Op 16 december staat het eindassesment gepland.

SONY DSC

METS Center 2016