Pilot training ‘Omgaan met agressie’ positief ontvangen

15 augustus 2016

In de dagelijkse zorg-praktijk komen geregeld situaties voor waarbij mensen te maken krijgen met agressie. Dit kan non-verbale agressie zijn, maar juist verbale agressie komt vaker voor dan men denkt. Er is sprake van agressie als je andermans grenzen overschrijft, bewust schade berokkent aan iets of iemand, of als je met woede iets probeert te bereiken of iets wilt verhullen. Om mensen te helpen beter om te gaan met dergelijke situaties in de praktijk, heeft het METS Center een pilot-training ‘Omgaan met agressie’ ontwikkeld. Onze Docente Ellen van Aperloo gaf  in februari 2016 de eerste training aan een team uit een ziekenhuis in de regio.

Casus gebaseerd op echte werksituatie
De training start met een theoriegedeelte, waarin onder andere wordt uitgelegd wat agressie is, welke vormen er zijn en welke persoonlijke strategieën zoal voorkomen. Na het theoriegedeelte krijgen de deelnemers een aantal casussen gebaseerd op de eigen werksituatie. Wat gebeurt er in je lijf als je te maken krijgt met agressie,  wat kan je doen om rustig te blijven en hoe kan je het beste reageren?

Een positieve ervaring
Ellen van Aperloo: ‘De deelnemers hebben de training erg positief ervaren. Het zelfvertrouwen neemt toe, omdat zij indien zij in een dergelijke situatie terecht komen bewuster zijn van hun eigen fysieke reacties en gedachten en daardoor adequater kunnen reageren.’

Heeft u interesse in de cursus omgaan met agressie en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.