Multidisciplinaire CRM trainingen voor verloskunde van start

13 mei 2016

Het METS Center is in april gestart met een pilot van vijf CRM (Crisis Resource Management) trainingen voor de acute verloskunde met als thema ‘Leiderschap en volgzaamheid’. Cursisten afkomstig uit het St. Antonius ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het UMC Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden volgen de trainingen.

Alle verschillende disciplines binnen de acute verloskunde zijn vertegenwoordigd, waardoor de training goed aansluit op de werkelijkheid en de cursisten de mogelijkheid krijgen om tijdens het trainen te communiceren via de werkelijke lijn.

OTO-gelden
De CRM-trainingen worden vanuit de overheid gestimuleerd door middel van OTO-gelden. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelt deze gelden, naast de reguliere activiteiten, sinds 2008 beschikbaar voor zorginstellingen, zodat zij beter voorbereid zijn op rampen en crises.

‘De cursisten werken multidisciplinair samen in drie scenario’s en worden echt uitgedaagd!’

Uitdaging
In de training worden niet-technische vaardigheden getraind door middel van het meedenken met de leider en het durven uitspreken van bevindingen (speak up). Wie heeft de leiding en hoe ga je om met meerdere kapiteins op één schip? ‘De cursisten werken multidisciplinair samen in drie scenario’s en worden echt uitgedaagd! Goede communicatie en samen besluiten nemen staat centraal’, vertelt docente Martine Schouten. Na afloop van ieder scenario vindt een gedetailleerde debriefing (nabespreking) plaats. De ervaringen worden gedeeld en besproken, ondersteund door het opgenomen beeldmateriaal.

Na de vijf pilot trainingen wordt besloten of de CRM training voor verloskunde verder ontwikkeld en aangeboden wordt. Klik hier voor meer informatie over CRM en ons trainingsaanbod.