Impressie van ons simulatieonderwijs

10 mei 2016

Simulatieonderwijs zit in de lift. Steeds meer instellingen ervaren de voordelen waarmee doelgericht gewerkt kan worden aan patiëntveiligheid in kritieke gezondheidssituaties. In de volledig uitgeruste simulatieruimten van het METS Center kunnen cursisten in een veilige, realistische omgeving trainen. Met behulp van scenario’s, die na afloop uitgebreid worden nabesproken, krijgen cursisten inzicht in het eigen handelen wat zorgt voor een hoog leerrendement.

Tijdens het simulatieonderwijs worden kennis, inzicht, vaardigheden en professionele attitude geïntegreerd getraind en/of getoetst. Met behulp van de CRM-principes krijgen de niet-technische vaardigheden en menselijke factoren zoals communicatie en samenwerking extra aandacht. Uit onderzoek blijkt dat juist deze menselijke factoren vaak de oorzaak zijn van medische fouten.

Een hoog leerrendement
Bij simulatieonderwijs wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte scenario’s, met na afloop een debriefing (nabespreking). Het nabespreken van de scenario’s zorgt voor verheldering en reflectie. In een veilig oefen- en leerklimaat ligt de nadruk op positieve feedback en verbeterpunten.

Klik hier voor een korte impressie van ons simulatieonderwijs. Meer informatie over simulatieonderwijs en ons aanbod vindt u hier.