SBAR training voor 120 medewerkers van Meriant

4 maart 2016

Met ingang van 1 januari 2016 werden alle 120 medewerkers van de verzorg- en verpleeginstellingen van Meriant, onderdeel van zorggroep Alliade, geacht patiënten over te dragen via de SBAR-methode.  Hiertoe verzorgde het METS Center  op 7 en 8 december j.l.  een aantal SBAR trainingen waaraan artsen, verzorgden en verpleegkundigen deelnamen.  Nog niet eerder trainde het METS Center zo’n grote groep in de SBAR-methodiek.


Voorbereiding

Om zich op de training voor te bereiden hadden alle deelnemers voorafgaand aan de training informatie ontvangen via de elektronische leeromgeving van het METS Center. Deze informatie bestond uit een speciaal voor Meriant ontwikkeld SBAR formulier en uitleg over de ABCDE-methodiek en de EWS-score. De training begon met een theoriegedeelte bestaande uit een presentatie en het bespreken en invullen van het SBAR-formulier aan de hand van een casus. Vervolgens werd geoefend met behulp van 3 scenario’s waarbij een simulatiepatiënt (acteur) zorgde voor een realistische situatie. Hierbij passeerden verschillende soorten overdrachten de revue.

Verandering
Naast het werken met de SBAR-methode, was een andere belangrijke verandering voor de medewerkers van Meriant het verdwijnen van de functie van nachthoofd in de avond en weekenden. Beoordeelde voorheen het nachthoofd de situatie en nam al dan niet het besluit om een arts in te schakelen, nu zijn verzorgenden en verpleegkundigen  aangewezen op de zorgcentrale voor de beoordeling en triage van patiënten. De zorgcentrale van Meriant heeft 1200 cliënten onder zijn hoede. De grote verantwoordelijkheid van de zorgcentrale medewerkers kwam tijdens de training duidelijk naar voren. Hieruit bleek maar al te duidelijk hoe belangrijk een volledige en gestructureerde overdracht is. Ook benadrukte het de noodzaak van het herhalen van de boodschap tussen zender en ontvanger; de closed-loop communicatie.

We kijken terug op een bijzonder positief ingestelde groep die ondanks de aanstaande veranderingen van hun dagelijkse werkwijze, nieuwsgierig en actief waren. Onze docente Martine Schouten vertelt u er graag meer over. Meer informatie over onze SBAR-trainingen? Klik hier.