Voorbehouden handelingen

17 december 2015

Van iedere verpleegkundige of verzorgende wordt verwacht dat zij jaarlijks de benodigde vaardigheden oefenen en toetsen om bevoegd en bekwaam te zijn en te blijven. Met de ‘carrousel-methode’ traint het METS Center medewerkers van zorginstellingen op de eigen locatie en oefenen zij die vaardigheden die relevant zijn voor hun dagelijkse praktijk.

Carrousel
De ‘carrousel’ bestaat uit 3 stations waar de cursisten per station een vaardigheid oefenen. Tijdens het handelen geven de cursisten elkaar feedback. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij het heel normaal en wenselijk is dat men elkaar helpt. De docenten van het METS (docent:cursistratio 2:6) lopen rond en geven feedback of aanvullende verdieping. Aan het einde van de cursus volgt een casustraining waarbij we een praktijksituatie nabootsen. Met behulp van een simulatiepop kunnen daarbij alle vaardigheden worden geoefend.

Voorbehouden handelingen

Elektronische leeromgeving
Om zich goed op de lessen te kunnen voorbereiden krijgen cursisten toegang tot een elektronische leeromgeving. Hierin staat relevante literatuur zoals protocollen en kan de kennis getoetst worden aan de hand van multiple-choice vragen.

Veilige sfeer
Wij vinden het belangrijk dat cursisten een veilig gevoel hebben tijdens het leerproces. Hierdoor durven zij maximaal te presteren. Tijdens de training proberen wij dan ook een ontspannen sfeer te creëren. Onze docenten zijn deskundig en hebben kennis en vaardigheden die overstijgend zijn bij de voorbehouden handelingen. Hierdoor kunnen we de cursisten ook verdieping bieden. Het is belangrijk dat zij begrijpen waarom je bepaalde dingen doet.