Veilige zorg met toepassing van CRM

17 december 2015

Als specialist in CRM trainingen verzorgt het METS Center trainingen voor zorgprofessionals binnen de acute en niet-acute zorg. Hoe werkt het team samen bij een calamiteit, hoe is de communicatie onderling en wie heeft de leiding? Deze niet-technische vaardigheden komen aan bod tijdens de CRM simulatietraining.

Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren: met behulp van CRM (Crisis Resource Management) word je je daarvan bewust. Het toepassen van CRM is een trend die groeiende is binnen de gezondheidszorg en zorgt voor verbetering van communicatie, samenwerking en leiderschap van zorgprofessionals, zowel individueel als in teamverband. Toepassing van de 15 CRM kernpunten draagt bij aan een afname van risico’s en bevordert veilige zorg.

Tijdens een realistisch scenario werken de verschillende disciplines samen in een van de simulatieruimtes. Tijdens de debriefing, al dan niet ondersteund met videomateriaal, wordt met het team teruggekeken op het scenario en komen de verschillende CRM-principes uitgebreid aan bod.

Klik hier voor meer informatie over CRM en ons trainingsaanbod.