CRM trainingen voor thoraxteams

2 juli 2015

65% van onbedoelde schade aan patiënten is gerelateerd aan menselijke factoren zoals gedrag, samenwerking en communicatie. Met behulp van Crisis Resource Management kunnen deze niet-technische vaardigheden verbeterd worden. Deze methode is eind jaren zeventig ontwikkeld in de luchtvaart en wordt al jarenlang ingezet om incidenten aan te pakken die veroorzaakt worden door het falen van samenwerking in de cockpit.

De toepasbaarheid van CRM is een trend die groeiende is binnen de gezondheidszorg ter verbetering van communicatie, samenwerking en leiderschap van zorgprofessionals individueel en in teamverband.  Het trainen van deze vaardigheden reduceert risico’s en bevordert veilige zorg aan patiënten.

Het METS Center organiseert sinds enkele jaren CRM trainingen voor anesthesiologen en OK personeel. De anesthesieopleiding heeft deze CRM training, gericht op niet technische vaardigheden,  in het curriculum van de opleiding opgenomen.

Vanaf het najaar van 2015 verzorgt het METS Center ook CRM trainingen voor thoraxteams.

Hoe werkt het team samen bij een calamiteit, hoe is de communicatie onderling en wie heeft de leiding? Deze CRM-aspecten komen aan bod tijdens de simulatietraining.

In de simulatie OK van het METS Center wordt een reële setting rond een hartoperatie nagebootst.  Tijdens een gesimuleerd scenario werken de verschillende disciplines samen.  Tijdens de debriefing van het scenario, al dan niet ondersteund met videomateriaal, komen de verschillende CRM-principes uitgebreid aan bod.

Deze multidisciplinaire teamtraining is bedoeld voor thoraxchirurgen,   anesthesiologen, anesthesie assistenten,  perfusionisten en OK assistenten.

Accreditatie is aangevraagd bij de verschillende verenigingen van  beroepsgroepen.

In bijgaand artikel  de ervaringen van de Isala Klinieken met CRM: Isala Klinieken maakt kwaliteitsslag in openhartchirurgie