Cursisten nieuwe opleiding tot Uitgiftecentralist MKA geslaagd!

30 januari 2015

In  november 2014 begonnen 5 enthousiaste cursisten aan de nieuwe opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg. Inmiddels zijn zij allemaal geslaagd en ontvingen op 28 januari jl. officieel hun certificaat.

Wij feliciteren onze cursisten met dit prachtige resultaat!

Door de schaalvergroting van de meldkamers in Nederland is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamer-centralisten.

De functie van uitgiftecentralist is relatief nieuw binnen het meldkamerproces.  Als uitgiftecentralist verzorg je het logistieke proces rondom een melding, plant de zorg en overlegt met de aannamecentralist de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing. Door de focus op logistieke taken kan deze opleiding ook gevolgd worden door niet-verpleegkundigen.

Gedurende 4 blokken van  meerdere lesdagen hebben de cursisten alle noodzakelijke kennis opgedaan op gebied van  logistiek, communicatie, ICT en medische kennis.

Wilt u meer informatie over de opleiding tot uitgiftecentralist? Klik hier.