Opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg van start op 16 maart 2015

12 december 2014

Door de schaalvergroting van de meldkamers in Nederland is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamer-centralisten.

Op 16 maart 2015 wordt weer gestart met de nieuwe opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg.
Wil je meer weten over deze opleiding? Klik dan hier.