CRM trainingsaanbod uitgebreid

8 december 2014

Incidenten in de gezondheidszorg worden vaak veroorzaakt door menselijke factoren zoals haperende samenwerking en communicatie. Een CRM (Crisis Resource Management) training maakt je bewust van deze menselijke factoren. Dit is cruciaal bij het reduceren van risico’s en bevordert de veilige zorg aan patiënten.

Crisis Resource Management

Het hoofdthema in de training van professionals op het gebied van de niet-technische vaardigheden is ‘Error Management’. Hierbij ligt de nadruk op:

  • het voorkómen van fouten;
  • het herkennen van fouten voordat ze niet meer te herstellen zijn;
  • het beperken van de gevolgen van gemaakte fouten.

CRM principes

Het gedachtegoed van het ‘Error Management’ is overgenomen uit de luchtvaart. David Gaba (VS) en Marcus Rall (D) hebben de luchtvaart CRM-aspecten vertaald naar vijftien ‘medische’ CRM-principes (Human Performance and Patient Safety in Miller R, ed. Miller´s Anesthesia, Philadelphia, 2005).

CRM-principes Custom

Essentieel om binnen Error Management/CRM goed uit de voeten te kunnen is dat alle professionele kwaliteiten (vakdeskundigheid, communicatie, samenwerken, etc.) evenwichtig zijn ontwikkeld. Voor training en toetsing van Error Management/CRM is simulatieonderwijs dan ook de meest geschikte onderwijsvorm.
Klik hier voor het CRM-trainingsaanbod.